Min!

Långt inne i den djupa djungeln hittar en groda ett ägg.
”Mitt!” utropar grodan. Men vems är egentligen ägget?
Och vad gömmer sig inuti?

En varm berättelse, full av igenkänning om hur svårt det
kan vara att dela med sig och hur tokigt det kan bli när
något inte blir som man har tänkt sig.