logo
 
banner
 

Postadress: Berghs Förlag AB Tegelbergsvägen 31 168 66 Bromma

Besöksadress: Tegelbergsvägen 31 Bromma

Tel: 08/31 65 59

E-post: info@berghsforlag.se

Org.nr: 556080-6761 VAT SE: 556080 676101

Försäljning:

Hemming & Baggfelt AB, Hufvudsta gård Bränneriet, 171 73 Solna

Fax: 08-458 65 90

Mejl: fornamn@hemmingbaggfelt.se

Ylva Baggfelt 070-253 86 39

Anders Hemming 073-073 03 78

Johan Moberg 070-316 77 70

Emelie Andrén 070-544 88 83

Distribution:

Förlagssystem, Warfvinges väg 30, Box 30195, 104 25 Stockholm

order@forlagssystem.se

Tel: 08-657 19 00

Fax: 08-657 19 95


 
     
 


Berghs Förlag AB, Box 45084, 104 30 Stockholm. Tel: 08-31 65 59. E-post: info@berghsforlag.se