logo
 
banner
 

MANUS

Bifoga ett följebrev med ditt manus där du presenterar dig själv och innehållet i din text. Glöm inte att ange din mejladress. Skicka inte originalbilder till illustrerade verk.

Vi tar endast emot manus som skickats med vanlig post. Rekommenderat brev eller paket som måste hämtas ut på posten har vi inte möjlighet att ta emot. Vi vill inte heller ha manus via e-post.

Önskar du ditt material i retur så bifoga ett frankerat kuvert.

lllustratörer är välkomna att mejla länk till hemsida/portfolio. Sänd ett mejl till infoadressen nedan.

Vår målsättning är att kunna ge besked inom några månader. På grund av den mängd manus vi får in har vi ingen möjlighet att bekräfta mottagandet. Vi ger heller inte något utlåtande eller kommentarer rörande ditt manus.

När vi har tagit ett beslut får du skriftligt besked från oss via e-post.

 


 
     
 


Berghs Förlag AB, Box 45084, 104 30 Stockholm. Tel: 08-31 65 59. E-post: info@berghsforlag.se